Hasund

 
 
 

REGNSKAP

Kombinasjonen av dyktige medarbeidere og moderne ERP-­løsninger gjør at vi kostnadseffektivt kan tilby regnskapstjenester fra A til Å. Vi har kompetansen som sikrer at du får et korrekt regnskap og kan føle deg trygg på at lover og regler blir ivaretatt på en best mulig måte for din bedrift.

Noen av våre tjenester:

 • Resultatrapportering med oppfølging mot budsjett og prognose
 • Balanserapportering
 • Kontantstrømanalyse
 • Remittering
 • Avstemming og dokumentasjon
 • Elektronisk fakturabehandling
 • EHF faktura (elektronisk handelsformat)
 • Leverandør-­ og kundereskontro
 • Budsjettarbeid

Outsourcing
Bortsetting av hele eller deler av regnskap­s-­ og økonomiarbeidet er kostnadsbesparende fordi din virksomhet får:

 • Kvalitetssikrede, faglig oppdaterte tjenester
 • Mindre sårbarhet
 • Effektiv justering av kapasiteten
 • Ingen kostnader forbundet med sykefravær eller annet fravær.
 • Frigjorte ressurser til å fokusere på kjernevirksomheten.

Årsoppgjør

Vi har lang  og brei erfaring i utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapir for våre kunder. Vi kan blant annet bistå med:

 • Skatteregning, infromasjon om skatteregler og skattplanlegging.
 • Informasjon om verdsettelse av lager, fordringer og påløpte kostnader.
 • Årsberetning
 • Anleggskartotek
 • Aksjonærregister
 • Innsending til skatteetaten og Brønnøysund
 • Møter for personlig gjennomgang
 • Styre-­ og generalforsamlingsbehandling

Konsernregnskap
Vi har dyktige medarbeidere som utarbeider konsernregnskap både som årsregnskap og perioderegnskap.

← TilbakeHASUND AS 
Ulsteinvik
Ålesund
KONTAKT OSS

regnskap_norge.png
AKTUELT

Opphavsrett Hasund © 2019