Hasund

 
 
 

LØNN

Lønn og HR er omfattet av et krevende regelverk i stadig endring. Det medfører at det er svært ressurskrevende å vedlikeholde kompetansen i bedriftene. Våre lønnsspesialister leverer effektiv og kvalitetssikret lønnsavregning for alle typer virksomheter.

I tillegg til ordinære lønnskunder har vi også bred erfaring med lønn til sjøfolk og lønn til ansatte på rigg.

Vi tilbyr mellom annet følgende tjenester innenfor lønn og HR:

 • Lønnsavregning
 • Reiseregning, også reiseregninger i skyen integrert med lønnssystemet.
 • Refusjon av sykepenger
 • Inn og utmelding av OTP og andre personalforsikringer
 • Innsending av A­-melding
 • Rapporter og statistikker
 • Bistå med avtaler knyttet til inngåelse og avslutning av arbeidsforhold.

Vi tilbyr fleksible avtaler som kan endres i takt med din bedrifts behov.

Outsourcing
Bortsetting av hele eller deler av regnskap­s-­ og økonomiarbeidet er kostnadsbesparende fordi din virksomhet får:

 • Kvalitetssikrede, faglig oppdaterte tjenester
 • Mindre sårbarhet
 • Effektiv justering av kapasiteten
 • Ingen kostnader forbundet med sykefravær eller annet fravær.
 • Frigjorte ressurser til å fokusere på kjernevirksomheten.

← TilbakeHASUND AS 
Ulsteinvik
Ålesund
KONTAKT OSS

regnskap_norge.png
AKTUELT

Opphavsrett Hasund © 2019