Hasund

 
 
 

FAGARTIKLER

Høstens kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse

Skatte- og avgiftsforslag i Statsbudsjettet for 2017

Finansskatt, tømmerkonto, økt skjermingsfradrag, redusert overskuddsskatt og verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler er noen av overskriftene fra Regjeringens budsjettforslag.

Regjeringen foreslår aksjesparingsordning

Ordningen vil innebære at personlige aksjonærer kan oppnå utsatt beskatning av aksjegevinster uten å måtte gå veien om å etablere et eget investeringsaksjeselskap.

Nye verdsettingsrabatter i formuesskatten

Regjeringen foreslår å innføre 10 % verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler i 2017. I 2018 økes rabatten til 20 %. 

Valgfritt om halvt skattetrekk foretas i november eller desember

Arbeidsgiver med månedlige lønnsutbetalinger kan velge om halvt skattetrekk skal gjennomføres i november eller desember. Dette kan være fornuftig å planlegge i god tid før lønninger skal kjøres for november.

Kjøper du annonsering på Google, Facebook eller LinkedIn

Slike tjenester anses som fjernleverbare tjenester. Har du husket å beregne utgående merverdiavgift? 

ANDRE AKTUELLE ARTIKLER

· Mulig å utsette betaling av formuesskatt til 5 % rente

· Rapportering av refusjoner fra NAV endres

· Sykemeldinger er digitalisert

· Utvider permitteringsperioden til 52 uker

· Regelendringer fra 1. juli

· Ny mva-melding – ny hverdag!

· Registrering av kredittsalg i kassasystemer

· Hva er vedlikehold og hva er påkostning ved endringsarbeid på bygg?

HASUND AS 
Ulsteinvik
Ålesund
KONTAKT OSS

regnskap_norge.png
AKTUELT

Opphavsrett Hasund © 2019